Фотографии выпускников

ПМ 19761981

Преподаватели на фото:
профессор, зав. каф. Юдович В.И, доцент Литвер Е.Л., доцент, зав. каф. Жак С.В.

Выпускники:
(1 стр. фото для печати)
Мусинова Т.П., Семенцова Н.И., Приймак Н.Н., Сурикова Е.А., Осинова В.А., Смирнова Л.А., Даншина Е.В., Богданова Е.П., Рыжикова Г.А., Скрипников А.Н., Куликова И.Б., Новикова Е.А., Николавский С.И., Виниченко С.М., Соколова О.Н., Сегал А.Г., Светушкина Г.Б., Феденев Н,А., Серегина Н.В., Базелюк А.А., Горланова О.В., Петренко А.Б., Яковлев С.В., Панкова Н.Б., Залиховский И.С., Тарасова Е.В.

(2 стр. фото для печати)
Малышева О.Е., Терехова Е.В., Мурачева Г.А., Игнаткина Н.А., Хворостянов И.Л., Кащук О.Л., Авдеева Л.С., Демьянина Н.И., Стулий И.А., Бутко О.И., Дорофеева Е.В., Горун П.Р., Саутнина Н.А., Бажанов В.В., Нелепина О.В., Ермаков С.П., Хаимова О.Е., Энтелис Е.М., Бережной Ю.И., Артемьева С.М., Шарафанович Т.В., Кузьменко И.Н., Парфенова Г.И., Скоблина Л.В., Руденко В.В., Щербань Л.М., Шуринов С.А., Бобовникова С.И., Денисова О.И., Белянкова Т.И., Калиухова И.А., Ширинова Т.В., Карамышева Е.А., Курочкина О.М., Мелега Н.А., Подгола В.Н.

(3 стр. фото для печати)
Боева Л.В., Устинова И.Н., Субботин С.В., Осечкина Г.Ю., Нор-​Аревян Г.Б., Лопатко К.М., Куринной В.В., Коблякова С.В., Моршнева И.В., Грановская О.В., Куракин Л.Г., Саркисьян Г.Ф., Беликов В.С., Шевелева Т.А., Хомутов Ю.В., Дудкина Н.Б., Малиновский В.В., Мавлянова Л.Н., Ерохин Ю.Е., Гончар Г.А., Саваш Н.С., Ткачева В.В., Еременко Н.Н., Иващенко В.И., Шевченко Л.И., Перепелкина Н.П., Романова Т.М., Никитина М.Г., Самборская Л.Л., Абдурахманова И.К., Безъязычная И.Б., Хямяляйнен Л.Э., Каганова Ю.В., Зарубина Г.Г.

Pow­ered by Phoca Gallery

Задать вопрос

Декан мехмата Карякин Михаил Игоревич
Карякин Михаил Игоревич

Как нас найти

Мехмат ЮФУ
344090, Ростов-​на-​Дону,
ул. Мильчакова, 8а
cм. на карте или найдите маршрут;
+7 (863) 2975 111;
Факс: +7 (863) 2975 113;
Деканат: к. 111

Группа ВКонтакте

Авторизация